Scala Wechsler de Inteligență pentru Copii (WISC-IV) poate fi aplicată copiilor cu vârstă cuprinsă între 6 și 16 ani și 11 luni vorbitori nativi de limba română și oferă scoruri compozite care reprezintă funcționarea intelectuală în domenii cognitive specifice (Indicele de înțelegere verbală, Indicele raționamentului perceptiv, Indicele memoriei de lucru și Indicele vitezei de procesare), dar oferă și un scor compozit care reprezintă abilitatea intelectuală generală a copilului (Coeficientul de inteligență total).

Indicele înțelegerii verbale

Este alcătuit din subteste care măsoară abilitățile verbale utilizând:

 • raționamentul: operația mintală cu ajutorul căreia din două sau mai multe judecăți se obține o judecată nouă, care se produce logic din celelalte două, argumente prin care copilul își va susține punctul de vedere, modul în care poate trage concluzii copilul;
 • Înțelegerea;
 • Conceptualizarea: folosirea unei teorii învățate pentru a genera un concept, modul în care un copil formează un concept pornind de la un lucru oarecare.

Subtestul Similarității îi solicită copilului să determine asemănări dintre două concepte prezentate verbal. Acesta măsoară raționamentul verbal și formarea conceptelor, implică înțelegerea auditivă, memoria, diferența între caracteristicile importante și neesențiale și exprimarea verbală. La nivel comportamental, psihologul notează modul în care copilul primește feedback de la psiholog, dacă învață din exemple anterioare, dacă este rigid în gândire, obsesivitate, toleranța la frustrare.

Subtestul Vocabular îi solicită copilului să definească o serie de cuvinte și măsoară cunoștințele legate de cuvinte, formarea conceptelor, fundamentul de cunoștințe, abilitatea de a învăța, memoria de lungă durată, gradul de dezvoltare al limbajului, percepția auditivă și înțelegerea, conceptualizarea verbală și exprimarea verbală. La nivel comportamental și observațional, psihologul notează dificultățile de pronunție, exprimarea verbală, dificultățile de auz, discriminarea auditivă, insecuritatea, obsesivitatea.

Subtestul Înțelegere îi solicită copilului să răspundă la întrebări bazându-se pe capacitatea lui de a înțelege principii generale și situații sociale și măsoară raționamentul verbal (percepția, acumularea, organizarea și aplicarea cunoștințelor prin limbaj), conceptualizarea, înțelegerea verbală și exprimarea, abilitatea de a evalua și de a utiliza experiența trecută și abilitatea de a demonstra că stăpânește informațiile practice, regulile de comportament, judecata socială, maturitatea. La nivel comportamental și observațional, psihologul notează obsesia pentru detalii, latența de răspuns, exprimarea verbală, problemele de articulare, inatenția, modul în care copilul va răspunde la conceptele sociale prezentate, frustrarea.

Subtestul Informații îi solicită copilului să răspundă la întrebări de cultură generală și măsoară abilitatea de a achiziționa, reține și reactualiza cunoștințe generale faptice și implică inteligența cristalizată, memoria de lungă durata, abilitatea de a reține și reactualiza informații de la școală și din mediul social, percepția auditivă, înțelegerea și limbajul expresiv. Inteligența cristalizată este dobândită și reprezintă utilizarea informațiilor stocate în creier ca urmare a învățării. La nivel comportamental și observațional, psihologul notează anxietatea, motivația scăzută, dificultăți de reactualizare a informațiilor, obsesivitatea, timpul de răspuns.

Subtestul Raționament verbal îi solicită copilului să identifice soluții pentru anumite ghicitori ce urmează o logică și măsoară înțelegerea verbală, abilitatea de a judeca analogic, generalizarea, abstractizarea verbală (modalitatea prin care copilul va desprinde unele însușiri esențiale și comune ale unui grup de obiecte sau fenomene, din generalizarea acestora pentru a forma noțiuni și categorii logice, pentru a descoperi legile fenomenelor propuse), cunoștințele în domeniu, abilitatea de a integra și sintetiza diferite tipuri de informații, de a genera concepte alternative. La nivel comportamental și observațional, psihologul observă dificultățile de auz, inatenția, viteza de lucru, stilul de răspuns, impulsivitatea, toleranța la frustrare.

Indicele raționamentului perceptiv

Este alcătuit din subteste care măsoară raționamentul perceptiv și organizarea și reflectă abilitatea de a gândi flexibil. Sarcinile care necesită raționament fluid implică procesul de manipulare cu abstracțiuni (procesul prin care copilul va desprinde și reține unele dintre caracteristice și relațiile esențiale ale conceptului), manipularea regulilor, a generalizărilor și a relațiilor logice. Inteligența fluidă se referă la abilitatea copilului de înțelege și de a rezolva problemele propuse într-un mod independent de cunoștințele pe care le-a acumulat anterior. Aceasta reprezintă unul dintre cei mai importanți factori pentru procesul de învățare, aflându-se în strânsă legătură cu succesul educațional și profesional.

Subtestul Cuburi îi solicită copilului să folosească diverse cuburi 3D pentru a reproduce imagini din 2D și măsoară abilitatea de a analiza și sintetiza stimuli vizuali abstracți, formarea de concepte nonverbale, percepția și organizarea vizuală, procesarea simultană, coordonarea vizuo-motorie, învățarea și abilitatea de a separa figurile de fond, separarea vizuală, integrarea proceselor vizuale și motorii. În viața de zi cu zi, problemele de figură și fond sunt evidențiate prin modul în care copilul poate filtra sau exclude materiale vizuale irelevante dintr-o mulțime, abilitate necesară pentru atenție, concentrare, citit. La nivel comportamental, psihologul notează stilul de rezolvare al problemelor, modul în care copilul dezvoltă o strategie, planificarea, impulsivitatea, problemele motorii, problemele legate de memoria vizuală, obsesivitatea pentru detalii, persistența, toleranța la frustrare, problemele perceptive.

Subtestul Concepte grafice îi solicită copilului să aleagă din șiruri diferite de imagini, grupuri care să se asemene printr-o regulă pe care copilul trebuie să o determine singur și măsoară abilitatea de a raționa abstract, categorial. La nivel comportamental, psihologul notează toleranța la frustrare, defensivitatea, evitarea, stilul de răspuns și de gândire, problemele vizual-perceptive.

Subtestul Matrici îi solicită copilului să aleagă dintr-o listă de imagini, acea imagine care va respecta regula oferită și măsoară inteligența fluidă și abilitățile intelectuale generale. La nivel comportamental și observațional, psihologul notează strategia de rezolvare a problemei, impulsivitatea, dacă renunță ușor, frustrarea.

Subtestul Completare de imagini îi solicită copilului să identifice părți lipsă din imagini și măsoară percepția și organizarea vizuală, concentrarea și recunoașterea vizuală a detaliilor esențiale. La nivel comportamental și observațional, psihologul notează viteza de răspuns a copilului, stilul de rezolvare a problemelor, inflexibilitatea în gândire, opoziționismul, dificultăți de reactualizare a cuvintelor învățate anterior.

Indicele memoriei de lucru

Este alcătuit din subteste care măsoară atenția, concentrarea și memoria de lucru. Memoria de lucru reprezintă abilitatea de a menține activă informația în conștiință, de a realiza operații sau de a manipula această informație și pentru a obține un rezultat. Memoria de lucru este o componentă esențială pentru raționamentul fluid și a altor procese cognitive de ordin superior, fiind în strânsă legătură cu achizițiile și învățarea.

Subtestul Memorarea numerelor îi solicită copilului să repete șiruri de cifre după examinator, care vor crește în dificultate și lungime pe parcursul itemilor. Acesta măsoară memoria auditivă de scurtă durată, abilitatea de a respecta o ordine prestabilită, atenția și concentrarea, codarea și procesarea auditivă. Memorarea inversă a numelor implică memoria de lucru, transformarea informațiilor, manipularea mentală, imaginația vizuo-spațială. Flexibilitatea cognitivă și activarea/alerta mentală sunt măsurate prin trecerea de la memorarea numerelor în ordinea prezentată la memorarea numerelor în ordine inversă. La nivel comportamental, psihologul notează modul în care va folosi o strategie de rezolvare a problemelor propuse, erorile produse de uitarea numerelor, inatenția, dificultățile de auz, anxietatea, impulsivitatea.

Subtestul Secvențe de litere și numere îi solicită copilului să repete șiruri de cifre însă în ordine inversă față de cum le prezintă examinatorul. Acesta măsoară secvențierea, manipularea mentală, atenția, memoria auditivă de scurtă durată, imaginația vizuo-spațială și viteza de procesare. La nivel comportamental și observațional, psihologul notează strategia de rezolvare a problemei, inatenția, dificultățile de auz, anxietatea, toleranța la frustrare, capacitatea memoriei de lucru.

Subtestul Aritmetică îi solicită copilului să efectueze o serie de calcule mentale într-un timp dat, cu instrucțiunile oferite verbal de către examinator. Subtestul implică manipularea mentală, concentrarea, atenția, memoria de scurtă și lungă durată, abilitatea de a relaționa cu numere, activarea mentală, secvențierea, flexibilitatea gândirii, gândirea logică. La nivel comportamental și observațional, psihologul notează anxietatea, distractibilitatea, competitivitatea, concentrarea, insecuritatea, dificultățile de auz, inatenția, viteza de lucru, stilul de răspuns.

Indicele vitezei de procesare

Este alcătuit din subteste care măsoară viteza de procesare mentală și grafo-motrică. Viteza de procesare reprezintă viteza cu care informația este procesată la nivel cerebral și este legată strâns de capacitatea mentală, performanța la citire, raționamentul în funcție de conservarea resurselor cognitive și de eficiența cu care se utilizează memoria de lucru pentru sarcini flexibile de ordin superior. Viteza de procesare este foarte importantă deoarece este direct legată de dezvoltarea neurologică iar în cazul unor tulburări neurologice este afectată (tumori cerebrale, ADHD, leziuni traumatice, hidrocefalie etc). Odată cu trecerea de la o vârstă la alta se poate observa o îmbunătățire în viteza de procesare a copilului, odată cu creșterea mielinizării.

Subtestul Codare îi solicită copilului să urmărească o grilă de simboluri într-un timp dat și să copieze într-o grilă separată simbolurile corespunzătoare. Măsoară memoria de scurtă durată, abilitatea de a învăța, percepția vizuală, coordonarea vizuo-motorie, abilitatea de a scana vizual, flexibilitatea cognitivă, atenția, motivația, procesarea vizuală și secvențială. La nivel comportamental, psihologul notează insecuritatea, funcționarea memoriei vizuale, focusarea oculară, dificultățile la nivelul conceptelor de număr, impulsivitatea, abilitățile de planificare, anxietatea, oboseala, plictiseala, inatenția, obsesivitatea, atenția la detalii, perfecționismul.

Subtestul Căutare de simboluri implică memoria vizuală de lungă durată, coordonarea vizuo-motorie, flexibilitatea cognitivă, discriminarea vizuală, concentrarea, înțelegerea verbală, organizarea perceptuală, planificarea și învățarea. La nivel comportamental și observațional, psihologul notează simptome precum tremorul, presiunea folosită pentru utilizarea creionului, anxietatea, focalizarea atenției, obsesivitatea, impulsivitatea, volumul memoriei vizuale, plictiseala, oboseala.

Subtestul Barare măsoară viteza de procesare, atenția selectivă vizuală, vigilența, omisiunile vizuale. La nivel comportamental și observațional, psihologul notează simptome precum tremorul, presiunea cu care folosește creionul, anxietatea, imaturitatea, atenția și concentrarea, oboseala, consistența răspunsurilor, modul în care tolerează impunerea regulilor, impulsivitatea, efectul distractorilor asupra performanței.

În plus față de subteste și scorurile compozite oferite de indici, mai este posibilă calcularea unor scoruri adiționale procesuale, care oferă informații detaliate despre performanța copilului. WISC este folosit nu doar ca un test de inteligență, ci ca un instrument clinic folosit pentru a examina achizițiile, memoria, comportamentul adaptiv, inteligența emoțională și supradotarea.

Caracteristici ale copilului supradotat

 • are abilitate timpurie de a citi și de a înțelege nuanțele limbii;
 • poate folosi timpuriu un vocabular avansat iar de multe ori preferă conversațiile cu adulții;
 • reține o varietate de informații și își uimește părinții și profesorii;
 • are perioade de concentrare intensă devenind total absorbit de subiecte de interes și nu este conștient de evenimentele din jur;
 • are un spectru larg de interese care se schimbă;
 • are observație profundă și curiozitate crescută;
 • prelucrează complex informațiile;
 • gândește abstract și poate trece adesea de la reprezentarea concretă la reprezentarea simbolică foarte confortabil și de la o vârstă fragedă;
 • are abilități puternice de gândire critică;
 • are creativitate și inventivitate - progresie avansată a etapelor de dezvoltare în perioada preșcolarității;
 • este în permanentă curios și pune foarte multe întrebări;
 • deși au o memorie bună se plictisesc repede de memorare și recitare;
 • sunt perfecționiști.

Chiar dacă WISC nu a fost conceput de la început pentru a fi utilizat în evaluarea neuropsihologică, acesta nu lipsește în prezent din bateriile de testare. Acesta a fost studiat intensiv în toate versiunile apărute de-a lungul timpului, fiind deosebit de important pentru diagnostic și planificarea terapiei în cazul copiilor cu următoarele afecțiuni pentru care s-au stabilit profiluri specifice:

 • Tulburări de Spectru Autist și Asperger;
 • Tulburări de limbaj expresiv;
 • Tulburări mixte de limbaj expresiv și receptiv;
 • Dizabilități intelectuale;
 • ADHD;
 • Tulburări de învățare (dislexie, discalculie, disgrafie);
 • Traumatisme craniocerebrale deschise sau închise;
 • Tulburări motorii;
 • Dificultăți de auz;
 • Hidrocefalie și Spina Bifida;
 • Epilepsie și candidați la chirurgia epilepsiei;
 • Intoxicație cu plumb;
 • Hipoxie la naștere;
 • Infecții ale sistemului nervos;
 • Diverse tipuri de cancer inclusiv tumori cerebrale;
 • Accident vascular cerebral;
 • Contuzii;
 • Malformația Arnold-Chiari;
 • Moyamoya;
 • Malformații arteriovenoase;
 • Abces cerebral;
 • Encefalită;
 • Encefalopatie;
 • Demielinizare;
 • Neurofibromatoză;
 • Paralizie cerebrală;
 • Tulburarea alcoolică fetală și expunerea la substanțe;
 • Paralizie cerebrală;
 • Hemoragii cerebrale (hematoame subdurale, epidurale, subarahnoidiene);
 • Chisturi cerebrale.

Programează o testare la Psih. Andreea Mădălina Simion:

Introduceți datele personale și vă vom contacta în cel mai scurt timp

SANADOR