Informații Pacienți CAS

Recoltarea analizelor medicale cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate se face doar cu programare prealabilă prin apel la 021.9699, Call Center disponibil nonstop.

Pentru analizele cu plată nu este necesară programarea, dar vă rugăm să verificați în prealabil programul de lucru al clinicii sau al punctului de recoltare unde veți merge.

Pentru programare și informații suplimentare, vă rugam să ne contactați la 021.9699, Call Center disponibil nonstop.

Casa Natională de Asigurari de Sanatate (CNAS) este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, al carei principal obiect de activitate il reprezinta asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate din Romania.

Ce obligatii are CNAS fata de tine, in calitatea ta de pacient:

 • Sa asigure logistica functionarii unitare si coordonate a sistemului asigurarilor sociale de sanatate;
 • Sa urmareasca colectarea si folosirea cu eficienta a fondului;
 • Sa foloseasca mijloace adecvate de mediatizare pentru reprezentarea, informarea si sustinerea intereselor asiguratilor pe care ii reprezinta;
 • Sa acopere nevoile de servicii de sanatate ale persoanelor, in limita fondurilor disponibile;

Te informam si care sunt cateva dintre cele mai importante atributii ale CNAS:

 1. Gestioneaza Fondul, in conditiile legii, prin presedintele CNAS, impreuna cu casele de asigurari, inclusiv Casa Asigurarilor de Sanatate a Apararii, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritatii Judecatoresti si Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului, pana la reorganizarea acestora:
 2. Elaboreaza si actualizeaza Registrul Unic de Evidenta a Asiguratilor;
 3. Raspunde pentru activitatile proprii sistemului de asigurari sociale de sanatate in fata Guvernului si fata de asigurati;
 4. Elaboreaza si stabileste, impreuna cu Ministerul Sanatatii, prin comisiile organizate la nivel national, metodologia si nivelul de evaluare a furnizorilor de servicii medicale, de dispozitive medicale si medicamente;
 5. Elaboreaza impreuna cu Ministerul Sanatatii criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor referitoare la diagnostic si tratamentul medico-chirurgical si stomatologic;
 6. Administreaza si intretine bunurile imobile si baza materiala din patrimoniu, in conditiile legii;
 7. Participa la licitatii nationale organizate de Ministerul Sanatatii pentru achizitia de medicamente si materiale specifice pentru realizarea programelor de sanatate;
 8. Indruma metodologic si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele de asigurari;
 9. Incheie si deruleaza contracte de achizitii publice pentru medicamente si materiale sanitare pentru derularea programelor de sanatate, precum si contracte de furnizare de servicii medicale de dializa;
 10. Aproba bugetele de venituri si cheltuieli ale caselor de asigurari, in conditiile legii;
 11. Asigura evidenta statistica necesara in activitatea specifica sistemului de asigurari sociale de sanatate si colaboreaza cu institutii care au atributii in domeniul statisticii;
 12. Monitorizeaza si controleaza modul de incheiere si executare a contractelor incheiate intre casele de asigurari si furnizorii de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale;
 13. Organizeaza si efectueaza impreuna cu casele de asigurari controlul serviciilor medicale care se acorda asiguratilor pe baza contractelor de furnizare de servicii incheiate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 14. Asigura aplicarea unitara a modalitatilor de acordare a asistentei medicale cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri;
 15. Transmite Agentiei Nationale pentru Programe de Sanatate, trimestrial, anual si ori de cate ori este nevoie, analiza modului in care au fost derulate programele nationale de sanatate cu scop curativ finantate din bugetul Fondului;

Sursa: www.cnas.ro

In materialele alaturate regasesti investigatiile decontate de CAS, atat pentru servicii paraclinice, cat si investigatii de radiologie imagistica:

 • Lista investigaţiilor paraclinice - analize de laborator
 • Lista investigaţiilor paraclinice de radiologie - imagistică medicală şi medicină nucleară

Contact CASMB

Adresa: Sos Bucuresti – Ploiecti nr 7, sector 1, București, CP 013682

Telefon: 021.315.39.29/021.315.39.30; 0316.901.002; Fax: 021.314.27.57;

Apel Gratuit TELVERDE: 0800.800.951 (număr de telefon apelabil din rețelele de telefonie fixă)

Email: contact@casmb.ro

Contact OPSNAJ

Adresa: Strada Popa Savu 45, București 011434

Telefon: 021.20.24.664

Email: relatii.publice@aopsnaj.ro

SANADOR