Evaluarea neuropsihologică NEPSY la copii

NEPSY este un instrument complex, creat pentru a evalua dezvoltarea neuropsihologică a copiilor preșcolari și școlari. Termenul NEPSY este un acronim obținut pornind de la neuropsihologie – NE din neuro și PSY din psihologie. Această denumire a fost aleasă pentru a facilita utilizarea transculturală a bateriei de teste NEPSY și este un standard internațional de aur în evaluarea neuropsihologică la copii.

Mulți copii din mediul școlar prezintă tulburări de dezvoltare precum dislexia, tulburări de atenție, tulburări de limbaj, dificultăți grafomotorii și probleme de învățare. Fiind un instrument cuprinzător, NEPSY oferă atât o evaluare cantitativă a stării neuropsihologice, cât și o analiză calitativă a performanței, contribuind astfel la înțelegerea problemelor cognitive, comportamentale și educaționale cu care se confruntă acești copii. Bateria NEPSY poate, de asemenea, să faciliteze dezvoltarea intervențiilor comportamentale, educaționale și cognitive.

Scopurile evaluării NEPSY

Testarea oferă informații cantitative și calitative despre funcționarea cognitivă în mai multe domenii: senzorio-motor, atenție și funcții executive, memorie, limbaj, vizuo-spațial. Informațiile calitative se referă la comportamentele specifice ale copilului în timpul testării. Informațiile cantitative se referă la scorurile individuale obținute, care pot fi interpretate în contexte clinice și diagnostice. NEPSY poate fi utilizat în scop de monitorizare a tratamentelor și a simptomelor (de către medicul curant), de diagnostic de către medic după testare și pentru a monitoriza eficiența terapiei (kinetoterapeuți, terapeuți ocupaționali, terapeuți comportamentali, logopezi).

Copiii pot fi testați cu bateria NEPSY dacă:

 • Se află în proces de adopție iar familia dorește să cunoască profilul cognitiv al copilului pe cele 5 domenii măsurate;
 • Dacă au deficit de atenție, nu se pot concentra, sunt în proces de diagnostic pentru ADHD;
 • Au fost diagnosticați cu tulburări din spectrul autismului;
 • Au diverse întârzieri de limbaj;
 • Sunt la vârsta școlară și au dificultăți de scris, citit sau calcul matematic;
 • Au deficite motorii diverse cauzate de întârzieri, afecțiuni neuromotorii;
 • Au deficiență vizuală – există o multitudine de probe care pot fi aplicate direct sau adaptate pentru dificultățile de vedere;
 • Au diagnostice medicale care pot să influențeze funcționarea cognitivă – epilepsie, hidrocefalie, tumori cerebrale, traumatisme craniocerebrale, tulburări genetice, craniostenoză sindromică, agenezie de corp calos, ventriculomegalie, malformația Arnold-Chiari;
 • Au în istoricul medical evenimente speciale care ipotetic pot să producă modificări cognitive ulterioare – greutate mică la naștere, prematuritate, hipoxie la naștere, expunere la substanțe toxice pre- și postnatal (plumb, alcool, droguri), au urmat chimioterapie sau radioterapie;
 • Trebuie să urmeze tratamentul cu protoni (Proton Beam Therapy);
 • Au dificultăți în a învăța, care nu pot fi explicate prin factori legați de inteligență, senzoriali sau medicali;
 • Au tendința de a dezvolta simptome fizice sau temeri asociate cu probleme școlare.

Ce informații putem obține cu NEPSY

Domeniile principale evaluate sunt atenție și funcții executive, senzoriomotor, vizuospațial, memorie și limbaj. În urma testării, vor exista scoruri individuale pentru fiecare subtest, precum și scoruri generale pentru fiecare domeniu.

Senzoriomotor

 • Imitarea pozițiilor mâinilor: evaluează abilitatea copilului de a imita diferite poziții ale mâinii.
 • Bătaia ritmică a degetelor: evaluează dexteritatea degetelor.
 • Precizia vizuo-motorie: evaluează viteza motorie fină și precizia coordonării dintre ochi și mână.
 • Secvențe motorii manuale: evaluează abilitatea copilului de a imita o serie de secvențe de mișcare ritmice.
 • Discriminarea degetului: evaluează abilitatea de a identifica inputul tactil, fără ajutorul celui vizual.

Atenție și funcții executive

 • Turnul: evaluează funcțiile executive ale planificării, monitorizării autoreglării și rezolvării de probleme.
 • Atenție auditivă și setul de răspuns: evaluează abilitatea copilului de a fi vigilent și de a-și menține atenția auditivă selectivă, precum și abilitatea de a comuta și menține un grup nou și complex de elemente, care implică atât răspunsuri similare, cât și contrastante.
 • Atenție vizuală: evaluează viteza și acuratețea cu care copilul poate să parcurgă o serie de elemente și să localizeze un element țintă.
 • Statuia: evaluează persistenta motorie și inhibiția.
 • Fluența desenului: evaluează abilitatea copilului de a genera cât mai multe desene diferite într-un timp cât mai scurt prin unirea a cel puțin doua puncte.
 • Lovește și bate: evaluează capacitatea de autoreglare și de inhibiție a stimulilor imediați prezentați sub formă vizuală, care intra în conflict cu indicația verbală.

Limbaj

 • Denumirea părților corpului: evaluează o componentă de bază a limbajului expresiv – denumirea.
 • Procesarea fonologică: prima sarcină din cadrul acestui subtest evaluează capacitatea de a identifica cuvinte din segmente de cuvinte și de a forma un gestalt auditiv; a doua sarcină evaluează segmentarea fonologică la nivelul fragmentelor de cuvinte (silabe) și la nivelul sunetelor corespunzătoare literelor (foneme).
 • Numirea rapidă: evaluează abilitatea de a denumi rapid cuvinte familiare.
 • Înțelegerea instrucțiunilor: evaluează abilitatea de a procesa și de a răspunde rapid la instrucțiuni verbale de o complexitate crescândă.
 • Repetarea cuvintelor fără sens: evaluează encodarea, decodarea fonologică și articularea cuvintelor fără sens prezentat.
 • Fluența verbală: evaluează abilitatea de a genera cuvinte în cadrul unor categorii semantice și fonemice specifice. Categoria fonemică se adresează doar categoriei 7–12 ani.
 • Secvențe oromotorii: evaluează coordonarea oromotorie în repetarea secvențelor de articulare.

Vizuo-spațial

 • Copierea desenului: evaluează integrarea vizuo-motorie.
 • Săgeți: evaluează abilitatea copilului de a stabili orientarea unei linii.
 • Construcția din cuburi: evaluează abilitatea copilului de a reproduce construcții tridimensionale după un model sau o imagine.
 • Găsirea drumului: evaluează cunoașterea relațiilor vizuo-spațiale și a direcționalității, precum și abilitatea de a folosi aceste cunoștințe pentru a transfera o rută de pe o hartă simplă și schematică pe una mai complexă.

Memorie

 • Memoria numelor: evaluează memoria vizuală imediată și întârziată.
 • Memoria narativă: evaluează memoria auditivă atât în condiții de reactualizare liberă, cât și în cazul reactualizării pe bază de indicii.
 • Repetarea propozițiilor: evaluează abilitatea copilului de a repeta propoziții de complexitate și lungime crescânde, măsurând capacitatea memoriei auditive.
 • Învățarea listei: evaluează capacitatea de a reține și de a reactualiza o listă de cuvinte.

Introduceți datele personale și vă vom contacta în cel mai scurt timp

SANADOR