Program

L
luni, 29 mai
luni, 05 iunie
M
marți, 30 mai
marți, 06 iunie
M
miercuri, 31 mai
miercuri, 07 iunie
J
joi, 01 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
joi, 08 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
V
vineri, 02 iunie
vineri, 09 iunie
S
sâmbătă, 03 iunie
sâmbătă, 10 iunie
07:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
D
duminică, 04 iunie
duminică, 11 iunie
07:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
L
luni, 12 iunie
luni, 19 iunie
M
marți, 13 iunie
marți, 20 iunie
M
miercuri, 14 iunie
miercuri, 21 iunie
J
joi, 15 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
joi, 22 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
V
vineri, 16 iunie
vineri, 23 iunie
S
sâmbătă, 17 iunie
sâmbătă, 24 iunie
D
duminică, 18 iunie
duminică, 25 iunie
L
luni, 29 mai
M
marți, 30 mai
M
miercuri, 31 mai
J
joi, 01 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
V
vineri, 02 iunie
S
sâmbătă, 03 iunie
D
duminică, 04 iunie
L
luni, 05 iunie
M
marți, 06 iunie
M
miercuri, 07 iunie
J
joi, 08 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
V
vineri, 09 iunie
S
sâmbătă, 10 iunie
07:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
D
duminică, 11 iunie
07:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
L
luni, 12 iunie
M
marți, 13 iunie
M
miercuri, 14 iunie
J
joi, 15 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
V
vineri, 16 iunie
S
sâmbătă, 17 iunie
D
duminică, 18 iunie
L
luni, 19 iunie
M
marți, 20 iunie
M
miercuri, 21 iunie
J
joi, 22 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp B
V
vineri, 23 iunie
S
sâmbătă, 24 iunie
D
duminică, 25 iunie
SANADOR