Program

L
luni, 27 iunie
luni, 04 iulie
M
marți, 28 iunie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
marți, 05 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
M
miercuri, 29 iunie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Buzești
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
miercuri, 06 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Buzești
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
J
joi, 30 iunie
joi, 07 iulie
V
vineri, 01 iulie
15:30 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
vineri, 08 iulie
15:30 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
S
sâmbătă, 02 iulie
sâmbătă, 09 iulie
13:00 – 20:30 Spitalul Clinic SANADOR
D
duminică, 03 iulie
duminică, 10 iulie
L
luni, 11 iulie
luni, 18 iulie
M
marți, 12 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
marți, 19 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
M
miercuri, 13 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Buzești
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
miercuri, 20 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Buzești
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
J
joi, 14 iulie
joi, 21 iulie
V
vineri, 15 iulie
15:30 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
vineri, 22 iulie
15:30 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
S
sâmbătă, 16 iulie
sâmbătă, 23 iulie
15:00 – 20:30 Spitalul Clinic SANADOR
D
duminică, 17 iulie
duminică, 24 iulie
L
luni, 27 iunie
M
marți, 28 iunie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
M
miercuri, 29 iunie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Buzești
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
J
joi, 30 iunie
V
vineri, 01 iulie
15:30 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
S
sâmbătă, 02 iulie
D
duminică, 03 iulie
L
luni, 04 iulie
M
marți, 05 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
M
miercuri, 06 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Buzești
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
J
joi, 07 iulie
V
vineri, 08 iulie
15:30 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
S
sâmbătă, 09 iulie
13:00 – 20:30 Spitalul Clinic SANADOR
D
duminică, 10 iulie
L
luni, 11 iulie
M
marți, 12 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
M
miercuri, 13 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Buzești
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
J
joi, 14 iulie
V
vineri, 15 iulie
15:30 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
S
sâmbătă, 16 iulie
D
duminică, 17 iulie
L
luni, 18 iulie
M
marți, 19 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
M
miercuri, 20 iulie
15:30 – 18:00 Clinica SANADOR Buzești
18:00 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
J
joi, 21 iulie
V
vineri, 22 iulie
15:30 – 21:00 Spitalul Clinic SANADOR
S
sâmbătă, 23 iulie
15:00 – 20:30 Spitalul Clinic SANADOR
D
duminică, 24 iulie

Galerie foto

SANADOR