Scorul BI-RADS (un acronim pentru Breast Imaging Reporting and Database System, sistemul de baze de date și raportare în imagistica sânului) este un scor de risc utilizat de medicii radiologi pentru a descrie rezultatele mamografiei sau ale unei ecografii mamare.

Colegiul American de Radiologie a impus scorul BI-RADS ca sistem de interpretare și raportare a aspectelor constatate de imagistica mamară, din care decurge o anumită strategie. Acesta a fost inițial utilizat pentru aspectele mamografice, dar indiscutabila sa valoare l-a impus și pentru cele ecografice sau de la imagistica prin rezonanță magnetică (RMN), în cazul unui RMN mamar. Modul exemplar prin care scorul BI-RADS clarifică informația imagistică a determinat acceptarea unanimă și universală a acestuia de către toate categoriile de specialiști ce activează în domeniul senologiei (medici imagiști, chirurgi, oncologi, anatomopatologi etc.).

Depistarea și diagnosticul cancerului de sân

Examenele imagistice se efectuează în scopul depistării (în programe naționale sau oportunist) sau diagnosticării (ocazionat de autodepistarea de noduli sau apariția de simptome) cancerului de sân. Depistarea se efectuează în condiții ce scuză neclaritățile (urmează a fi elucidate într-o secvență diagnostică), în timp ce diagnosticul angajează foarte serios responsabilitatea examinatorului de a da o rezoluție cazului.

Circumstanțele au importanța lor: rezultatul este judecat în concordanță cu riscul evaluat pentru pacienta în cauză și (preferabil) dispunând de rezultate imagistice anterioare. Fondul imagistic poate presupune el însuși neclarități: densitatea mamară crescută, cicatricele după operații mamare sau situația premenstruală pot ascunde mamografic unele leziuni. La fel pot face neomogenitatea extremă sau mărimea exagerată a sânilor, în cazul ecografiei mamare.

Densitatea mamară

Colegiul American de Radiologie a clasificat densitatea mamară crescător, de la A la D. Astfel, C poate ascunde mici leziuni, iar D poate ascunde orice leziune.

De aici decurge necesitatea de a examina mamografic sânul, de preferat în primele 2 săptămâni ale ciclului menstrual sau după 2–4 săptămâni de la întreruperea tratamentului de substituție hormonală în menopauză și de a completa examinarea mamografică a sânului dens (C sau D) cu ecografia mamară.

Scorul BI-RADS

Scorul BI-RADS este utilizat pentru a estima riscul de a ne afla în fața unui cancer de sân și atitudinea recomandată.

Valorile scorului BI-RADS

  • 0 – aspect imagistic neconcludent; risc imposibil de estimat prin explorarea efectuată (evoluția ulterioară a arătat că 14% din cazuri au fost cancere); se recomandă continuarea investigațiilor. Justificabil pentru un examen de depistare, nu ar trebui folosit decât excepțional în examenele de diagnostic (în care rezoluția ar fi mai rațional să fie de BIRADS 4 într-o situație incertă);
  • 1 – aspect imagistic normal; risc nul de a fi malign; se recomandă continuarea programului normal de depistare după vârsta de 35 (sau 40) de ani (nu este automat necesară revederea);
  • 2 – aspect imagistic de benignitate; risc nul de a fi malign; se recomandă, eventual, un tratament, se continuă programul normal de depistare (este de revăzut după 1–2 ani);
  • 3 – aspect imagistic de foarte probabilă benignitate; riscul de a fi un cancer este apreciat la sub 2%; se recomandă, de regulă, urmărirea la semiinterval (6 luni); intervale mai scurte sau mai lungi pot fi justificate de riscul individual, argumentarea prin alte explorări poate fi o opțiune. Poate fi folosită pentru modificări benigne despre a căror evoluție nu avem date (nu sunt menționate de examene anterioare). Nu ar trebui folosită repetat pentru aceeași leziune, deoarece persistența incertitudinii ar trebui să crească suspiciunea (vezi BI-RADS 4);
  • 4 – aspect suspect de malignitate; risc între 3–94% de a fi un cancer. Subcategoriile a, b și c, care împart plaja de risc estimat, nu au de fapt relevanță pentru că, în toate aceste cazuri, este recomandată aceeași acțiune: biopsia mamară (de efectuat după mamografie și ecografie). În cazul discordanțelor dintre mamografie și ecografie, atitudinea va fi decisă de medicul senolog. Este justificată recurgerea la RMN, elastografie sau mamografie cu tomosinteză sau cu substanță de contrast.
  • 5 – aspect de foarte probabilă malignitate; risc de 95–100% de a fi un cancer; se impune biopsia pentru certificarea diagnosticului și pentru date suplimentare ce vor releva agresivitatea cancerului și particularitățile terapiilor recomandabile;
  • 6 – cancer deja dovedit (100%), în evaluare a evoluției (sub tratament).

Situații discordante în evaluarea BI-RADS

Discordante vor fi considerate rezoluțiile foarte diferite ale unor examinări simultane (de exemplu, ecografie și mamografie cu scoruri de 1 sau 2 vs. 4 sau 5), care necesită arbitrajul clinicianului senolog sau/și recurgerea la explorări speciale: RMN, elastografie, mamografii cu tomosinteză sau cu injectare de substanță de contrast. În ultimă instanță, se recurge la biopsie instrumentală sau excizională-operatorie (doar în rarele situații când cea instrumentală nu este aplicabilă sau nu este concludentă).

Precauții privind scorul BI-RADS

Trebuie menționat că scorul BI-RADS este stabilită de medic, încadrarea într-o categorie fiind susceptibilă erorii. Este rezonabil ca rezultatul să fie discutat cu clinicianul senolog, ce poate compara datele imagistice cu clinica și este în măsură să solicite examene suplimentare relevante sau o a altă opinie privind imagistica existentă dacă va considera necesar.

Atunci când este aplicabilă tratarea medicamentoasă a tulburărilor benigne, este bine să fie recomandată de senolog atât pentru atenuarea simptomatologiei, cât și ca strategie de reducere a riscului neoplazic. Rezultatul tratamentului trebuie evaluat prin control imagistic.

Informații oferite de Dr. Ștefan Voiculescu, medic primar Chirurgie generală cu competențe în chirurgie oncologică, chirurgie laparoscopică și ecografie generală, Centrul Oncologic SANADOR, coordonatorul Academiei de Senologie SANADOR.

SANADOR