Radioterapia stereotaxică în tratamentul tumorilor hepatice

Tumorile hepatice, atât cele primare (cel mai frecvent în cazul hepatocarcinomului), cât și cele metastatice (unice și multiple) pot beneficia de tratament prin stereotaxie (SBRT – stereotactic body radiation therapy).

Indicații ale SBRT în tumorile hepatice primare și metastatice

În cazul hepatocarcinomului, SBRT poate fi propusă pacienților cu tumori nerezecabile chirurgical sau când intervenția este contraindicată datorită comorbidităților. De asemenea, SBRT reprezintă o alternativă în cazurile în care utilizarea tehnicilor de ablație sau embolizare nu au condus la obținerea răspunsului complet sau în situațiile în care aceste tehnici nu pot fi efectuate.

În cazul metastazelor hepatice, SBRT este o modalitate de tratament pentru pacienții cu puține metastaze (oligometastatici) și cu dimensiuni ale leziunilor de maxim 5 cm, care nu pot fi operați sau supuși altor tehnici ablative locale.

Avantajele radioterapiei în tratamentul tumorilor hepatice

Rezultatele obținute de SBRT în tratamentul leziunilor hepatice sunt foarte bune în ceea ce privește controlul local, dar și îmbunătățirea supraviețuirii (în special pentru pacienții cu un status de performanță bun, o rezervă funcțională hepatică satisfăcătoare, cei la care a fost posibilă administrarea unei doze de radioterapie cât mai mari, cei cu leziuni hepatice de mici dimensiuni, cei cu un număr cât mai limitat de leziuni, cât și în cazul pacienților cu metastaze de carcinom de colon-rect, carcinom mamar sau tumori ginecologice).

Pregătirea pacientului

Dacă ați fost diagnosticat cu una dintre patologiile de mai sus și vi s-a indicat un tratatament de SBRT, medicul radioterapeut vă va programa la CT de simulare – cu substanță de contrast.

În această etapă va fi confecționat un sistem de imobilizare, de exemplu, mască termoplastică sau saltea vidată. Pentru a limita mișcările hepatice, este utilizat frecvent un sistem de compresie abdominală. De asemenea CT-ul va ține cont de mișcările respiratorii (4D-CT).

Tratamentul stereotaxic

După aproximativ 5 zile lucrătoare (în funcție de complexitatea planului de elaborat) de la efectuarea CT-ului de simulare, veți începe ședințele de stereotaxie.

Numărul ședințelor și doza administrată sunt stabilite de medicul radioterapeut în funcție de dimensiunea, localizarea și raportul cu structurile normale din vecinătate, numărul leziunilor hepatice de iradiat, dar și de funcția hepatică (analize și scoruri care estimează prognosticul bolii hepatice). Numărul variază de la 3 până la 6 ședințe.

Este necesară o pauză alimentară de aproximativ 2-3 ore înainte și după ședința de stereotaxie la nivel hepatic.

Ședințele de radioterapie se efectuează în zile consecutive, de luni până vineri; durata ședinței este de aproximativ 15-20 de minute, nu este dureroasă, se realizează în regim ambulatoriu, pacientul nu este în niciun moment radioactiv, iar la terminarea tratamentului, revine la activitatea cotidiană.

Monitorizare

La încheierea tratamentului stereotaxic la nivel hepatic, medicul vă va recomanda un control prin analize care investighează funcția hepatică la aproximativ 3-4 săptămâni de la terminarea SBRT și CT/ IRM abdominal cu substanță de contrast (în funcție de investigația efectuată înainte de SBRT) peste aproximativ 2-3 luni, pentru a evalua răspunsul la tratamentul efectuat.

Informații oferite de dr. Cristina Iftode, Medic primar Radioterapie, competențe în radiochirurgie și stereotaxie, coordonator pentru stereotaxie la Centrul Oncologic SANADOR

SANADOR