Mihai Nicolescu

Specialități: Ortopedie si Traumatologie

Program

L
luni, 02 august
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
luni, 09 august
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
M
marți, 03 august
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
marți, 10 august
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 04 august
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
miercuri, 11 august
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 05 august
joi, 12 august
V
vineri, 06 august
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
vineri, 13 august
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 07 august
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:00 – 13:00 Clinica SANADOR Băneasa
sâmbătă, 14 august
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:00 – 13:00 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 08 august
duminică, 15 august
L
luni, 16 august
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
luni, 23 august
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
M
marți, 17 august
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
marți, 24 august
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 18 august
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
miercuri, 25 august
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 19 august
joi, 26 august
V
vineri, 20 august
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
vineri, 27 august
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 21 august
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:00 – 13:00 Clinica SANADOR Băneasa
sâmbătă, 28 august
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:00 – 13:00 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 22 august
duminică, 29 august
L
luni, 02 august
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
M
marți, 03 august
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 04 august
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 05 august
V
vineri, 06 august
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 07 august
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:00 – 13:00 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 08 august
L
luni, 09 august
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
M
marți, 10 august
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 11 august
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 12 august
V
vineri, 13 august
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 14 august
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:00 – 13:00 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 15 august
L
luni, 16 august
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
M
marți, 17 august
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 18 august
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 19 august
V
vineri, 20 august
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 21 august
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:00 – 13:00 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 22 august
L
luni, 23 august
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
M
marți, 24 august
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 25 august
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 26 august
V
vineri, 27 august
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 28 august
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:00 – 13:00 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 29 august