Mihai Nicolescu

Specialități: Ortopedie și traumatologie

Program

L
luni, 04 iulie
10:00 – 12:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
luni, 11 iulie
10:00 – 12:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
M
marți, 05 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
marți, 12 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 06 iulie
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
16:00 – 18:00 Clinica SANADOR Băneasa
miercuri, 13 iulie
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
16:00 – 18:00 Clinica SANADOR Băneasa
J
joi, 07 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
joi, 14 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
V
vineri, 08 iulie
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
vineri, 15 iulie
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 09 iulie
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:30 – 13:30 Clinica SANADOR Băneasa
sâmbătă, 16 iulie
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:30 – 13:30 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 10 iulie
duminică, 17 iulie
L
luni, 18 iulie
10:00 – 12:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
luni, 25 iulie
10:00 – 12:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
M
marți, 19 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
marți, 26 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 20 iulie
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
16:00 – 18:00 Clinica SANADOR Băneasa
miercuri, 27 iulie
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
16:00 – 18:00 Clinica SANADOR Băneasa
J
joi, 21 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
joi, 28 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
V
vineri, 22 iulie
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
vineri, 29 iulie
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 23 iulie
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:30 – 13:30 Clinica SANADOR Băneasa
sâmbătă, 30 iulie
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:30 – 13:30 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 24 iulie
duminică, 31 iulie
L
luni, 04 iulie
10:00 – 12:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
M
marți, 05 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 06 iulie
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
16:00 – 18:00 Clinica SANADOR Băneasa
J
joi, 07 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
V
vineri, 08 iulie
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 09 iulie
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:30 – 13:30 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 10 iulie
L
luni, 11 iulie
10:00 – 12:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
M
marți, 12 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 13 iulie
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
16:00 – 18:00 Clinica SANADOR Băneasa
J
joi, 14 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
V
vineri, 15 iulie
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 16 iulie
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:30 – 13:30 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 17 iulie
L
luni, 18 iulie
10:00 – 12:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
M
marți, 19 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 20 iulie
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
16:00 – 18:00 Clinica SANADOR Băneasa
J
joi, 21 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
V
vineri, 22 iulie
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 23 iulie
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:30 – 13:30 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 24 iulie
L
luni, 25 iulie
10:00 – 12:00 Clinica SANADOR Băneasa
14:00 – 16:00 Clinica SANADOR Decebal
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
M
marți, 26 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
11:30 – 13:00 Clinica SANADOR Buzești
M
miercuri, 27 iulie
13:00 – 15:00 Clinica SANADOR Decebal
16:00 – 18:00 Clinica SANADOR Băneasa
J
joi, 28 iulie
09:00 – 11:00 Clinica SANADOR Băneasa
V
vineri, 29 iulie
12:30 – 13:30 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
18:00 – 20:00 Clinica SANADOR Băneasa
S
sâmbătă, 30 iulie
10:00 – 11:00 Clinica SANADOR Buzești
11:30 – 13:30 Clinica SANADOR Băneasa
D
duminică, 31 iulie
SANADOR