Elena Coles

Specialități: Hematologie clinica

Program

L
luni, 21 iunie
luni, 28 iunie
M
marți, 22 iunie
marți, 29 iunie
M
miercuri, 23 iunie
13:30 – 16:30 Clinica SANADOR Decebal
miercuri, 30 iunie
13:30 – 16:30 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 24 iunie
14:00 – 17:00 Clinica SANADOR Decebal
joi, 01 iulie
14:00 – 17:00 Clinica SANADOR Decebal
V
vineri, 25 iunie
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
vineri, 02 iulie
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 26 iunie
sâmbătă, 03 iulie
D
duminică, 27 iunie
duminică, 04 iulie
L
luni, 05 iulie
luni, 12 iulie
M
marți, 06 iulie
marți, 13 iulie
M
miercuri, 07 iulie
13:30 – 16:30 Clinica SANADOR Decebal
miercuri, 14 iulie
13:30 – 16:30 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 08 iulie
14:00 – 17:00 Clinica SANADOR Decebal
joi, 15 iulie
14:00 – 17:00 Clinica SANADOR Decebal
V
vineri, 09 iulie
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
vineri, 16 iulie
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 10 iulie
sâmbătă, 17 iulie
D
duminică, 11 iulie
duminică, 18 iulie
L
luni, 21 iunie
M
marți, 22 iunie
M
miercuri, 23 iunie
13:30 – 16:30 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 24 iunie
14:00 – 17:00 Clinica SANADOR Decebal
V
vineri, 25 iunie
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 26 iunie
D
duminică, 27 iunie
L
luni, 28 iunie
M
marți, 29 iunie
M
miercuri, 30 iunie
13:30 – 16:30 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 01 iulie
14:00 – 17:00 Clinica SANADOR Decebal
V
vineri, 02 iulie
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 03 iulie
D
duminică, 04 iulie
L
luni, 05 iulie
M
marți, 06 iulie
M
miercuri, 07 iulie
13:30 – 16:30 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 08 iulie
14:00 – 17:00 Clinica SANADOR Decebal
V
vineri, 09 iulie
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 10 iulie
D
duminică, 11 iulie
L
luni, 12 iulie
M
marți, 13 iulie
M
miercuri, 14 iulie
13:30 – 16:30 Clinica SANADOR Decebal
J
joi, 15 iulie
14:00 – 17:00 Clinica SANADOR Decebal
V
vineri, 16 iulie
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 17 iulie
D
duminică, 18 iulie