Cosmina Loredana Popescu

Specialități: Dermatologie-Venerologie

Program

L
luni, 21 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
luni, 28 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
M
marți, 22 iunie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
marți, 29 iunie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
M
miercuri, 23 iunie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
miercuri, 30 iunie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
J
joi, 24 iunie
07:00 – 13:00 Clinica SANADOR Militari
joi, 01 iulie
07:00 – 13:00 Clinica SANADOR Militari
V
vineri, 25 iunie
08:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
vineri, 02 iulie
08:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
S
sâmbătă, 26 iunie
sâmbătă, 03 iulie
D
duminică, 27 iunie
duminică, 04 iulie
L
luni, 05 iulie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
luni, 12 iulie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
M
marți, 06 iulie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
marți, 13 iulie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
M
miercuri, 07 iulie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
miercuri, 14 iulie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
J
joi, 08 iulie
07:00 – 13:00 Clinica SANADOR Militari
joi, 15 iulie
07:00 – 13:00 Clinica SANADOR Militari
V
vineri, 09 iulie
08:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
vineri, 16 iulie
08:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
S
sâmbătă, 10 iulie
sâmbătă, 17 iulie
D
duminică, 11 iulie
duminică, 18 iulie
L
luni, 21 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
M
marți, 22 iunie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
M
miercuri, 23 iunie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
J
joi, 24 iunie
07:00 – 13:00 Clinica SANADOR Militari
V
vineri, 25 iunie
08:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
S
sâmbătă, 26 iunie
D
duminică, 27 iunie
L
luni, 28 iunie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
M
marți, 29 iunie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
M
miercuri, 30 iunie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
J
joi, 01 iulie
07:00 – 13:00 Clinica SANADOR Militari
V
vineri, 02 iulie
08:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
S
sâmbătă, 03 iulie
D
duminică, 04 iulie
L
luni, 05 iulie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
M
marți, 06 iulie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
M
miercuri, 07 iulie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
J
joi, 08 iulie
07:00 – 13:00 Clinica SANADOR Militari
V
vineri, 09 iulie
08:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
S
sâmbătă, 10 iulie
D
duminică, 11 iulie
L
luni, 12 iulie
07:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
M
marți, 13 iulie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
M
miercuri, 14 iulie
13:00 – 20:00 Clinica SANADOR Militari
J
joi, 15 iulie
07:00 – 13:00 Clinica SANADOR Militari
V
vineri, 16 iulie
08:00 – 15:00 Clinica SANADOR Militari
S
sâmbătă, 17 iulie
D
duminică, 18 iulie