Inclusiv proceduri hibride impreuna cu medicii cardiologi interventionali
cardio
LABORATORUL DE CATETERISM CARDIAC ȘI LABORATORUL DE ELECTROFIZIOLOGIE
03. cardiologie interventionala
PROGRAM 24/24, 7/7, DISCOUNT PE PERIOADA NOPȚII
04_-RMN-3-tesla2
IRADIERE REDUSĂ, EXAMEN MAI PUȚIN DUREROS, SCURTAREA DURATEI PROCEDURII
04. Mamografie 3D
SIGURANȚĂ PENTRU MAMĂ ȘI COPIL
06. Nastere
ANGIOGRAFUL PHILIPS AZURION 7, UNIC ÎN ROMÂNIA
Website_Vizual_960x310_px_V2

Cum funcționează creierul uman?

creierCreierul primește permanent informații referitoare la evenimentele ce se petrec în interiorul și în afara organismului, reprezentând “centrul de comandă și de conducere a funcționalității noastre”.

Sistemul nervos controlează activitatea de ansamblu a organismului, atât cea somatică, activitate care stabilește relațiile sale cu mediul, cât și viața vegetativă.

Acest fapt este posibil prin existența în structura sa a 2 componete: sistemul nervos somatic și sistemul nervos vegetativ, ambele funcționând pe același principiu: informația și reacția față de o anumită situație, deci adaptarea funcțiilor organismului în fiecare moment.

Unitatea structurală și funcțională a sistemului nervos este neuronul compus din corpul celular (pericarionul) cu mai multe prelungiri: axonul și dendritele. Relațiile interneuronale se realizează prin structuri specifice numite sinapse. Transmiterea informațiilor se produce cu ajutorul unui mediator chimic eliberat de neuronul care transmite.

Funcțiile sistemului nervos somatic sunt efectorie sau motorie și de recepție senzitivo-senzorială.

Auzul și vederea constituie principalele canale de culegere a informațiilor de către creier.

Comportamentul motor normal pentru realizarea corectă a posturii și mișcării este de 3 tipuri:

  • activitatea motorie reflexă
  • activitatea motorie automată
  • motilitatea voluntară

Sistemul nervos vegetativ simpatic și parasimpatic, asigură funcțiile de reglare, elementare și complexe: vasomotorie, secretorie, respirația, circulația, digestia, termoreglarea, asigurând homeostazia organismului, permițând adaptarea să la condiții variabile ale mediului și realizarea activitătilor complexe ale sistemului nervos somatic.

Emisferele cerebrale sau telencefalul reprezintă segmentul cel mai evoluat al sistemului nervos central.

Cele 2 emisfere cerebrale sunt separate prin fisură interemisferică și coasă creierului, separarea având loc pană în planul corpului calos. Emisfere cerebrale au în componență substanță cenușie dispusă la exterior sub forma cortexului cerebral și în profunzime sub forma nucleilor bazali, și substanță albă.

Nucleii bazali alcătuiți din nucleul caudat, nucleul lenticular (format din globus pallidum și putamen), claustrum și nucleul amigdalian, sunt parte componentă din sistemul extrapiramidal, dispus între cortex și mezencefal, având rol important în asigurarea stabilității și mișcării active, precum și în reglarea tonusului.

Substanța albă cuprinde fascicule de asociație comisurale și de proiecție.

Scizurile care brăzdează suprafețele emisferelor cerebrale delimitează 4 lobi cerebrali: frontal, parietal, occipital, temporal. Valea sylviana delimitează în interiorul ei lobul insulei.

Cortexul cerebral este compus din arii funcționale cu potențial diferit din punct de vedere al integrării activităților motorii și senzitivo-senzoriale. În fiecare emisferă cerebrală se proiectează jumătatea opusă a corpului și membrele contralaterale; extremitatea cefalică are și o proiecție homolaterală.

Reprezentarea motorie este cu atât mai mare cu cât funcția motorie a unui segment este mai fină, mai bine diferențiată, de aceea proiecția mâinii, a degetelor, a buzelor și a limbii ocupă un spațiu deosebit de important.

Este binecunoscută asimetria funcțională a emisferei cerebrale și dominanța unei emisfere în realizarea unor performanțe neurofiziologice; astfel, emisfera stângă este dominantă pentru limbaj, în timp ce emisfera dreaptă are o specializare pentru funcțiile superioare vizuo-spațiale, corporale și extracorporale, recunoașterea fețelor umane; intervine în modularea vocii, în gestică și în pantomimă.

Emisfera dreaptă apare ca un rezonator sensibil-emoțional, afectiv legată de creativitatea artistică, sensibilă la tiparele vizuale, picturale sau muzicale, este dominantă în funcțiile geometrice și spațial sintetice.

Emisfera stângă este prin excelență rațională, dominantă în gândire, pe funcțiile abstractă, conceptuală, bazată pe limbaj matematic, excelând în procesele analitice.

În mod normal ambele emisfere cerebrale se integrează într-o activitate armonioasă cerebrală, funcțiile neuropsihologice ale acestora fiind complementare.

În cadrul Secției de Neurologie a Spitalului Sanador echipa medicală de înalt profesionalism asigură asistență medicală 24/24 pentru: urgențe neurologice, diagnostic și tratament în boli neurologice generale.

Dr. Simona Novac, Medic primar Neurologie, Spitalul SANADOR