Catalina Nuta

Program

L
luni, 26 iulie
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
luni, 02 august
M
marți, 27 iulie
17:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
marți, 03 august
17:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
M
miercuri, 28 iulie
miercuri, 04 august
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
J
joi, 29 iulie
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
joi, 05 august
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
V
vineri, 30 iulie
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
vineri, 06 august
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 31 iulie
08:00 – 12:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
sâmbătă, 07 august
D
duminică, 01 august
duminică, 08 august
L
luni, 09 august
luni, 16 august
M
marți, 10 august
17:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
marți, 17 august
17:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
M
miercuri, 11 august
miercuri, 18 august
J
joi, 12 august
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
joi, 19 august
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
V
vineri, 13 august
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
vineri, 20 august
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 14 august
sâmbătă, 21 august
10:00 – 15:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
D
duminică, 15 august
duminică, 22 august
L
luni, 26 iulie
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
M
marți, 27 iulie
17:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
M
miercuri, 28 iulie
J
joi, 29 iulie
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
V
vineri, 30 iulie
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 31 iulie
08:00 – 12:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
D
duminică, 01 august
L
luni, 02 august
M
marți, 03 august
17:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
M
miercuri, 04 august
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
J
joi, 05 august
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
V
vineri, 06 august
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 07 august
D
duminică, 08 august
L
luni, 09 august
M
marți, 10 august
17:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
M
miercuri, 11 august
J
joi, 12 august
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
V
vineri, 13 august
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 14 august
D
duminică, 15 august
L
luni, 16 august
M
marți, 17 august
17:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
M
miercuri, 18 august
J
joi, 19 august
15:00 – 21:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
V
vineri, 20 august
15:00 – 18:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
S
sâmbătă, 21 august
10:00 – 15:00 Clinica SANADOR Victoriei, Corp A
D
duminică, 22 august